Kết thúc giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương lần thứ X năm 2022: Thêm tay cơ mới giành chức vô địch
Giải đã kết thúc tốt đẹp vào chiều 18/9 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Dương (TP. Mới Bình Dương), với lịch sử được lập lại khi đã không có tay cơ nào giành chức vô địch lần thứ hai.
Kết thúc giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương lần thứ X năm 2022: Thêm tay cơ mới giành chức vô địch