Xấu hổ quá, Madueke!
Tài năng người Anh đã có một màn thể hiện thực sự đáng thất vọng trong chiến thắng của The Blues.
Xấu hổ quá, Madueke!
1 2 3 4 5