HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
HLV Velizar Popov có nhiều chia sẻ về quãng thời gian làm việc tại châu Á trong cuộc phỏng vấn với tờ Gong (Bulgaria).
HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
1 2 3 4 5