Cú Panenka của Công Phương không cứu nổi Thể Công Viettel trên chấm luân lưu chung kết U19
Thêm một lần nữa U19 Thể Công Viettel lại gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường và đối thủ vẫn là U19 Hà Nội.
Cú Panenka của Công Phương không cứu nổi Thể Công Viettel trên chấm luân lưu chung kết U19
1 2 3 4 5